Kem Nemo

Pembayaran

 PENGESAHAN & PEMBAYARAN
Kami (Pihak marketing ) dan pihak pengurusan amat menghargai sekiranya pihak jabatan dapat membuat pengesahan tempahan secara / surat / email dengan pembayaran sebanyak 80% dari jumlah keseluruhan diharapkana agar dapat sertakan slip bank / draf bank / resip pembayaran – sebagai guaranti dan keikhlasan pihak jabatan bagi tempahan yang di buat

Bagi pembayaran melalui “ pesanan kerajaan “ diharap pihak jabatan  dapat menyediakan surat tawaran bagi pengesahan tempahan.

  POLISI PEMBATALAN TEMPAHAN TAPAK PERKHEMAHAN  
PIHAK KEM BERHAK UNTUK MENGGUNAKAN POLISI PEMBATALAN TEMPAHAN YANG BERIKUT :-
60 Hari dari tarikh kemasukan Mengikut kepada kepentingan majlis pihak kem berhak keatas 50% dari jumlah keseluruhan.
30 Hari dari tarikh kemasukan 75% dari jumlah keseluruhan tempahan
14 Hari dari tarikh kemasukan Tiada sebarang pembayaran balik akan di buat

POLISI SEBUTHARGA

Sebutharga ini hanyalah sah tempoh lakunya selama 30 HARI dari tarikh sebutharga di keluarkan , dimana sebutharga akan di anggap tidah sah dan batal sekiranya tiada sebarang deposit dan / atau surat pengesahan dari pihak pengendalian.

Pihak kem berhak menolak tempahan sekiranya :-

  1. kem telah penuh ( Full House ) dari segi khemah atau kawasan majlis bagi tarikh yang diminta.
  2. Terdapat pihak lain yang telah membuat pembayaran deposit terlebih dahulu , selepas dari tarikh luput tempahan , dan tiada sebarang deposit  / pengesahan yang diterima dari pihak pengendalian.

Sebutharga ini hanyalah sebutharga bagi majlis dan pihak yang tertera diatas dan hanyalah untuk waktu yang di tetapkan DAN  tidak boleh diambil kira sebagai indikasi bagi pengesahan tempahan / atau penyelenggaan majlis KECUALI mukasurat akhir ditandatangani dan di cop rasmi.

KAEDAH PEMBAYARAN

  1. Sila nyatakan bentuk pembayaran yang akan dibuat.
  2. Pihak Kem amat berharap pihak jabatan akan membuat pembayaran selepas ,majlis dalam bentuk kad kredit , wang tunai , cek.
  3. Jika pembayaran melalui “ Pesanan Kerajaan “ di harap pihak jabatan dapat melampirkan salinan ( pecahan pembayaran ) untuk tindakan selanjutnya . Berikut adalah butiran untuk keperluan penjelasan pembayaran ;-
PENYATA PEMBAYARAN   LKPP / DE RHU BEACH RESORT  
BANK   MALAYAN BANKING BERHAD  
NO AKAUN   556 011 009 145  
  BANK MUAMALAT  MALAYSIA BERHAD  
PENYATA PEMBAYARAN   KENANGA UTUH SDN BHD  
BANK   BANK MUAMALAT  MALAYSIA BERHAD  
  NO AKAUN   06 01000276671 8

Diharap pihak jabatan berpuas hati dengan pakej yang disediakan serta kemudahan yang tersedia . Kami akan berusaha untuk mengendalikan majlis yang disebutkan diatas dengan sebaik mungkin. Jika ada sebarang kemusykilan dan pertayaan lanjut, kami bersedia untuk membantu seadanya.

MAKLUMAT LANJUT :-
MAT YASIN BIN YAACOB 
Pegawai EKsekutif
KEM NEMO
010 – 657 9468

Back to Top